top of page
Design fără titlu (18).png

Domenii de interes

Conservarea speciilor rare de plante și animale pe cale de dispariție în România

În perspectiva Aquaterra, apele noastre dulci, bălți, râuri și lacuri, au înregistrat în ultimii ani cea mai scăzută biodiversitate ihtiofaunistică. Din cele peste 95 de specii de pești de apă dulce, 10 au dispărut complet, iar alte 48 sunt pe cale de dispariție, în timp ce aproximativ 26 de specii se află într-un pericol iminent, rămânând neafectate doar 12 specii. Această amenințare gravă este generată de creșterea îngrijorătoare a braconajului piscicol și a suprapescuitului.

De asemenea, Aquaterra este implicată activ în studiul și conservarea speciilor foarte rare de orhidee, evaluând nivelul de sălbăticire al pajiștilor și fânețelor montane din cadrul a mai multor arii protejate. Totodată, ne preocupă construirea de microhabitate care se întrunească condițiile optime de reproducere a amfibienilor și reptilelor indigene a căror statut de conservare este periclitat și fiind identificate doar în cateva arii naturale protejate.

Educația tineretului și dezvoltarea spiritului civic ecologic

În prezent, echipa noastră lucrează intens la amenajarea unui spațiu dedicat copiilor dornici să se familiarizeze cu biodiversitatea și să fie educați într-un cadru naturalist. Astfel, încurajăm educația și dezvoltarea tinerilor într-o manieră ecologică și dintr-o perspectivă durabilă a biodiversității.

Centrul de tineret este dotat cu microscoape de înaltă rezoluție, lupe binoculare, camere foto și video, precum și o bibliotecă specializată. Toate aceste resurse oferă fundația esențială și practică pentru formarea eficientă a tinerilor, contribuind la o schimbare pozitivă a percepției lor asupra naturii.

P1230464.JPG

Cercetare științifică fundamentală și aplicată în științe de mediu și biodiversitate, bioeconomie, acvacultură, biotehnologii

Eforturile noastre de cercetare în domeniul acvaculturii au fost dedicate realizării de cercetări științifice fundamentale privind diverse specii de pești cu interes economic, cu accent pe sturioni, bibanul african (Tilapia nilotica) și somnul african (Clarias gariepinus). Am desfășurat numeroase experimente privind filtrarea biologică a apelor din acvacultură, rezultatele acestora fiind remarcate în decursul a diverse proiecte naționale și concretizate în brevete și noi tehnologii care au fost înregistrate oficial.

 

În plus, ne-am concentrat asupra cercetării și producției de noi tipuri de furaje pentru pești, precum și a dezvoltării de medicamente valoroase pentru tratarea bolilor în fermele piscicole. Totodată, am investigat noi tehnologii pentru producerea de hrană vie, incluzând specii fitoplanctonice, zooplantonice, insecte, crustacee și alte nevertebrate esențiale pentru nutriția tuturor stadiilor, cu accent special pe puietul piscicol.

Aceste activități de cercetare reflectă angajamentul nostru față de inovație în domeniul acvaculturii, punându-ne expertiza în slujba dezvoltării durabile a industriei piscicole. Prin brevetarea noilor tehnologii și abordări, aspirăm să aducem contribuții semnificative la eficiența și sustenabilitatea acestui sector vital.

Transfer tehnologic către fermierii din zonele montane

Stațiunea noastră, cunoscută sub numele de „Mica Arcă a lui Noe”, își propune să organizeze sesiuni de formare dedicate fermierilor și experților din diverse sectoare economice montane. Aceste sesiuni sunt concepute pentru a învăța participanții cum să dezvolte afaceri noi și prospere în acest mediu specific. Printre domeniile acoperite se numără înființarea de ferme de plante medicinale, implementarea de ferme de acvacultură superintensive pentru creșterea speciilor de pești valoroase, cultivarea ciupercilor în ferme specializate, introducerea plantelor horticole de pe alte continente în peisajul montan românesc, precum și a acestora. aclimatizarea la condițiile locale.

Un aspect important al acestei inițiative este brevetarea de noi tehnologii, soiuri și rase de plante și animale adaptate la condițiile specifice ale munților. Prin aceste eforturi ne propunem să sprijinim inovarea și să contribuim la diversificarea activităților economice din regiunile muntoase ale României. Astfel, ne propunem nu numai să promovăm sustenabilitatea, ci și să încurajăm prosperitatea și dezvoltarea în armonie cu caracteristicile unice ale mediului montan.

Dezvoltarea agriculturii în zonele montane

După anii 1990, comunitățile locale din regiunea Carpaților au întâmpinat dificultăți economice, devenind mai sărace în comparație cu cele de la câmpie. Drept urmare, fără alternative economice viabile, a avut loc exploatarea intensivă a pădurilor, atingând cote fără precedent în istoria României. Această practică a pus în pericol climatul specific temperat continental al țării, contribuind la aridizarea întregii regiuni, cu consecințe semnificative.

Cu toate acestea, există alternative durabile și viabile din punct de vedere economic. Printre acestea se numără înființarea de ferme de plante specializate în horticultura montană, legumicultură, acvacultură, biotehnologii vegetale, cultivarea plantelor medicinale și diverse specii de ciuperci. Din păcate, în zona montană s-a dezvoltat preponderent o activitate economică - tăierea pădurilor, devenind cea mai mare amenințare la adresa întregii biodiversitate montane.

În contextul acestor provocări, ne-am propus să implementăm programe de instruire și consultanță economică care să sprijine înființarea de noi investiții în domeniile alternative menționate. Aceste inițiative nu numai că aduc profitabilitate economică, ci și promovează activitățile ecologice și biodiversitatea. Este esențial să se cultive astfel de inițiative în comunitățile de munte, oferind astfel speranță și durabilitate pentru viitorul acestor regiuni.

Extinderea Rezervațiilor și Siturilor NATURA 2000

Societatea Ecologică Aquaterra a gestionat cu responsabilitate șase situri NATURA 2000 în calitate de custode în perioada 2013-2018. Această implicare a reprezentat o contribuție semnificativă la conservarea și protejarea diversității biologice și a habitatelor naturale unice ale acestor situri.

Cu toate acestea, din păcate, evoluțiile legislative au dus la schimbări în gestionarea acestor situri. În iulie 2018, prin adoptarea Deciziei nr.681/2019 a Guvernului României, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, toate siturile NATURA 2000 din România au fost preluate de către Agenția Națională pentru Arii Protejate, într-un proces care a implicat transferul forțat al responsabilităților de la organizațiile neguvernamentale.

Această schimbare legislativă a avut un impact semnificativ asupra structurii de gestionare, însă recunoaștem eforturile și angajamentul Societății Ecologice Aquaterra în perioada în care au administrat aceste situri NATURA 2000, contribuind la conservarea patrimoniului natural al României.

bottom of page