top of page
coperta.png

Revitalizarea Ecosistemică:Transformarea Grădinii Botanice București într-un Hub Sustenabil de Biodiversitate și Educație Urbană

Contextul proiectului

Municipiul București se confruntă cu o creștere urbană rapidă și diverse schimbări climatice, care generează presiuni asupra resurselor naturale și a calității mediului. În acest context, Grădina Botanică devine un punct focal pentru conservarea biodiversității și promovarea unui mediu urban sustenabil. În prezent, Grădina Botanică se confruntă cu anumite provocări legate de menținerea unui echilibru ecologic în perimetrul lacurilor, precum și o degradare a Grădinii Istorice, unde nu au fost realizate investiții de dezvoltare și mentenanță. Astfel, luând în considerare contextul proiectului, în cadrul acestuia se vor realiza sinergii între conservarea biodiversității și dezvoltarea urbană durabilă. Prin abordarea contextuală și integrată, proiectul se adresează problemelor contemporane ale mediului urban, oferind o viziune amplă și sustenabilă pentru transformarea Grădinii Botanice București într-un punct de interes local și național de recreere, educație ecologică și conștientizare.

Scopul și obiectivele proiectului

Scopul general al proiectului este de a realiza atât o reconstrucție ecologică, o îmbunătățire a calității lacurilor din Grădina Botanică cât și reabilitarea Grădinii Istorice prin implementarea unui set cuprinzător de activități. Proiectul are ca obiectiv principal restaurarea și conservarea ecosistemului acvatic, promovând biodiversitatea și stabilind practici durabile pentru gestionarea resurselor de apă.

Obiectivul 1 - Asigurarea condițiilor necesare pentru regenerarea și dezvoltarea naturală a întregului ecosistem al lacurilor din Gradina Botanica până în anul 2025 prin evaluarea succesului recolonizarii si dezvoltării speciilor reintroduse, și implementarea unor măsuri corective, dacă este necesar.

Obiectivul 2 - Reducerea nivelului de poluare a apei cu 50% pană la sfarsitul anului 2024 , prin implementarea unor tehnologii moderne de tratare și filtrare a apei.

Obiectivul 3 - Creșterea numărului de specii autohtone de plante din lacuri cu 25% până în 2025, prin reintroducerea și cultivarea a 20 de specii.

Obiectivul 4 - Extinderea adecvată a 50% din sectorul Grădini Istorice până în anul 2025 pentru accesibilitatea vizitatorilor.

Obiectivul 5 - Promovarea educației și conștientizarea elevilor, studenților privind importanta conservarii ecosistemelor lacustre și a mediului pe toată durata proiectului, prin organizarea de evenimente, seminarii, și activități de voluntariat pentru comunitatea locală.

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt:

1.Restaurarea biodiversității: Proiectul vizează refacerea ecosistemelor acvatice din Grădina Botanică, contribuind la creșterea biodiversității locale. Se anticipează rezultate pozitive în privința creșterii efectivului de specii de plante și animale specifice habitatelor acvatice, inclusiv creșterea și diversificarea speciilor endemice, oferind astfel un mediu ecologic mai robust și echilibrat în jurul lacurilor.

2.Restaurarea habitatelor: Protejarea și restabilirea habitatelor cruciale pentru diferite specii, favorizând biodiversitatea și ecologia naturală.

3.Îmbunătățirea calității apei: Prin implementarea proiectului, se vor lua măsuri pentru reducerea poluării și a impactului negativ asupra calității apei, creând un mediu favorabil pentru plantele și animalele acvatice.

4.Creșterea gradului de atractivitate al Grădinii Botanice: Prin reconstrucția ecologică și reamenajarea lacurilor, Grădina Botanică va deveni un loc mai atractiv pentru vizitatori, oferind un cadru mai pitoresc și familiar. Totodată, prin amenajarea unor spații dedicate activităților recreaționale în preajma lacurilor, se anticipează o creștere semnificativă a numărului de vizitatori și a interesului publicului pentru activitățile desfășurate în cadrul Grădinii Botanice, precum și o îmbunătățire a calității vieții cetățenilor.

5.Sensibilizarea pentru conservarea mediului și a biodiversității: Creșterea gradului de conștientizare privind importanța conservării mediului în rândul comunității și promovarea unui model sustenabil pentru proiecte similare în viitor.

6.Sensibilizarea comunității: Prin intermediul workshop-urilor și seminariilor care se doresc a fi organizate, se urmărește oferirea oportunității de a înțelege într-un mod mai complex importanța conservării mediului și a ecosistemelor, crescând astfel gradul de conștientizare al comunității. 

Pe durata și după implementarea proiectului, viața comunității va avea un impact pozitiv prin:

-Creșterea conștientizării și implicării publicului în conservarea mediului înconjurător.

-Creșterea numărului de specii de plante și animale acvatice, contribuind astfel la diversitatea naturală a Bucureștiului.

-Crearea de spații verzi și recreaționale, care oferă o oportunitate de relaxare și conectare cu natura în mijlocul orașului.

-Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și a sănătății lor, prin existența unor ecosisteme mai echilibrate.

Pachete de sponsorizare

Pachetul Bronz
(10.000 - 50.000 euro)

- Promovare și recunoaștere: Logo-ul companiei va fi prezent pe toate materialele de comunicare ale proiectului și la evenimentele organizate.
- Rapoarte de impact: Veți primi informații detaliate despre beneficiile aduse de proiect pentru mediu și comunitate.

 

Pachetul Argint
(50.001 - 100.000 euro)

- Toate beneficiile Pachetului Bronz.
- Evenimente: Posibilitatea de a organiza evenimente corporative în Grădina Botanică, beneficiind de un cadru natural unic și atractiv.

 

 

 

Pachetul Aur
(100.001 - 200.000 euro)

- Toate beneficiile Pachetului Argint.
- Naming Rights: Posibilitatea de a denumi anumite facilități sau zone reabilitate din cadrul Grădinii Botanice.

 

 

 

 

Pachetul Platină
(>200.000 euro)

- Toate beneficiile Pachetului Aur.
- Parteneriat principal: Recunoaștere ca sponsor principal al proiectului, inclusiv inițiative de co-branding și vizibilitate extinsă în toate materialele de promovare.

 

 

 

Află mai multe despre acest proiect

bottom of page