top of page
coperta.png

Alte proiecte

Fluvarium 2000-2012

Fluvariumul reprezintă o inițiativă științifică dedicată salvării speciilor rare de pești prin crearea unor habitate artificiale, meticulos concepute pentru a imita diversele aspecte ale râurilor, cascadele și șuvoaiele de apă, inclusiv un curent rapid și adâncituri.

 

La nivel mondial, existau doar câteva fluvarii cu rolul de a proteja speciile rare de pești în momentul respectiv:

 

Fluvariumul din Brooklyn al EPA (Agenția Federală de Protecția Mediului) - Serviciul de Cercetare și Conservare a Peștilor din SUA.

    Fluvariumul din Provence, L'Ardeche, Rezervația Naturală din Franța.

    Fluvariumul de la Institutul de Ecologie din Bonn, Germania.

    Fluvariumul de la Acvariul Societății Britanice de Ecologie.

 

Fluvariile au obiective variate:

 • Cercetarea speciilor rare: pentru a înțelege biologia acestora, având în vedere că multe specii rare de pești dispar înainte de a fi cunoscute în detaliu.

 • Înmulțirea în captivitate: pentru a forma un efectiv permanent autoreproductibil în captivitate și unul destinat repopulării apelor naturale.

 • Repopularea cu succes: în vederea reconstrucției ecologice a râurilor și a restabilirii ecosistemelor afectate.

 • Formarea de specialiști: pentru a dezvolta competențe în domeniul acvaculturii, pisciculturii și reconstrucției ecologice, în concordanță cu cerințele aquis-ului comunitar de mediu și a directivei Ape a Uniunii Europene.

 

Fluvariumul de la Facultatea de Biologie, Universitatea București, a fost organizat în cinci habitate reofile distincte, fiecare dedicat conservării și reproducerii în captivitate a unei specii rare de pește. Fiecare fluvarium dispunea de o stație proprie de filtrare biologică a apei, bazată pe sistemul Biolife, îmbunătățit și adaptat cu materiale filtrante de înaltă calitate.

 

Această inițiativă a găzduit cu succes exemplare ale celor patru specii de sturioni existente în cursul inferior al Dunării și a contribuit la creșterea reușită a raselor ornamentale de crap și caras, aducând astfel o varietate de culori și frumusețe în peisajele acvatice.

Proiecte de cercetare

 1. Proiect de campanie publică 1999-2003 pentru conservarea zonei costiere Vama Veche - Realizarea filmului documentar Discovery;

 2. Contract CEEX - BIOTECH 120/2006, subcontract 310/P2 (STURDUN) (2006 – 2008) - „Conservarea şi utilizarea durabilă a sturionilor din Dunărea inferioară”;

 3. Contract CEEX–AGRAL 5 (NUTRIACVA) (2005 - 2008) - „Cercetări pentru producerea de furaje autohtone  convenţionale şi neconvenţionale competitive utilizate în acvacultură”;

 4. Contract Sectorial 357/2006 (2006 – 2008), „Elaborarea tehnologiilor de reproducere pentru speciile de peşti rare, periclitate sau ameninţate cu dispariţia”;

 5. Contract 3800AK/20.09.2007, „Evaluarea riscurilor asupra mediului pentru cultivarea în România a porumbului modificat genetic, liniile MON 810 şi T25”, iulie – decembrie 2007;

 6. Contract 201/2006, CNAFP (2006 – 2007), „Cercetări cu privire la mecanismele de filtrare biologică a apelor destinate fermelor de acvacultură de producţie intensivă şi superintensivă”, executant;

 7. Contract 52-171/2008, PN II (2008-2012), “Optimizarea proceselor tehnologice din acvacultură prin introducerea sistemelor şi metodelor de hrănire automatizată şi de monitorizare a calităţii apei, în vederea încadrării în cerinţele UE privind calitatea mediului şi a produselor din acvacultură”, responsabil contract, 2008-2012;

 8. Contract 52-170/2008, PN II (2008-2012), “Elaborarea şi implementarea unor tehnologii intensive de creştere a speciei Oreochromis niloticus (Tilapia) – în vederea introducerii ei în acvacultura din România”, responsabil contract, 2008-2012; 

 9. SMIS contract CSNR 17610 (2011-2014), “Protected Natural Area – Snagov Lake” Appropriate management through review Management plan based on scientific studies, Information and Awareness, SOP Environment, Axis 4;

 10. Biotehnologie avansată pentru reutilizarea intensivă a apelor uzate din acvacultură de apă dulce – ABAWARE (2017-2019);

 11. Dunărea Rapidă Nr. HRO / 16.1_335 / L / 30.11.2020 Proiect: Asistență tehnică pentru revizuirea și finalizarea studiului de fezabilitate privind îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și studii complementare;

 12. ERA-NET COFUND WATERWORKS 2015 - Joint Programming Initiatives, „Biotehnologie avansată pentru reutilizarea intensivă a apei uzate de acvacultura de apă dulce” ABAWARE – Apel comun 2016;

 13. Contract nr.604/14.10.2019 de servicii în cadrul proiectului intitulat: „Conservarea biodiversitatii si protectia naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI0354 Platforma Cotmeana, Cod SMIS 119252, cu tema Monitorizarea calității și dimensiunii habitatelor. de Cwermabyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus și Bombina variegata la fața locului, întreținerea zonei de habitat 3260,3270,40C0,6430,6510,9130, 91E0, * 91 MO, 91YO prin măsuri de monitorizare a mediului de utilizare a terenului, controlul poluării habitatelor acvatice și eliminarea zonelor de depozitare a deșeurilor nereglementate.

Evaluarea impactului asupra mediului

 1. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Subcontract cu I.S.P.H. (Institutul de studiu şi proiectări hidroenergetice-colectivul de studii de impact de mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului  de amenajarea hidoenergetică Schitu- Goleşti, jud. Argeş, 1996 -1997.

 2. Crăciun Nicolai – S.E.AQUATERRA, 1996, subcontract de cercetare cu I.S.P.H. (Institutul de Studiu şi Proiectări Hidroenergetice-Colectivul de Studii de Impact de Mediu), 1996, Studiu de impact ecologic produs asupra mediului al amenajării hidroenergetice Râuşor-Râul Târgului, Lereşti, jud. Argeş.

 3. Crăciun Nicolai – S.E.AQUATERRA, 2005, Subcontract cu S.C.G.E.S.A. PROD, Comana, Studiul de impact cu privire la impactul produs asupra mediului produs de amenajarea turistică “Satul European Comana”.

 4. Crăciun Nicolai – S.E.AQUATERRA, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.

 5. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2006, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu de impact asupra biodiversităţii al parcurilor eoline din comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea.

 6. Crăciun Nicolai – S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract de cercetare a biodiversităţii şi realizare a studiului de impact cu Asociaţia Familială Croitoru, comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, Jud. Giurgiu, Realizarea studiului de impact pentru Ferma Mixtă Familială şi casa de recuperare şi agrement realizate de asociaţia familială Croitoru Eugen şi Croitoru Valentina, mai – septembrie 2007.

 7. Crăciun Nicolai – S.E.AQUATERRA, 2007, Subcontract cu asociaţia familială Ohreac Sandu, sat. Crucea de Piatră, Studiului de impact pentru Realizarea Fermei de Plante Medicinale realizată de Asociaţia Familială Sandu Ohreac.

 8. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din zona Dorobanţu – Luminiţa – Topolog (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.

 9. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2007, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al parcurilor eoliene din satele Văcăreni şi Isaccea (jud. Tulcea, România) asupra biodiversităţii.

 10. Crăciun Nicolai –  S.E. AQUATERRA, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eolian Medgidia - Ciocarlia, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii, 2008.

 11. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2008, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul potenţial al Parcului Eeolian de la Peştera, (jud. Constanţa, Romania) asupra biodiversităţii.

 12. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2009, Studiu de impact în colaborare cu ISPE, Studiu privind impactul construcției centralei termoelectrice 1 x 800MW Zona Liberă Galați asupra biodiversității.

 13. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2009, RAPORTUL LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul Înfiinţarea complexului agroturistic „Valea Gurbanului” sau „Casa Florin Pârvu”.

 14. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2009, Studiu privind potențialul impact al investiției ”Proiect complex de alimentare cu apa, canalizare, constructie drumuri si edificii social culturale in comuna Calugareni, jud. Giurgiu” asupra zonelor de protecție comunitară SCI-SPA Comana.

 15. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2009, Studiu privind impactul potenţial al pisciculturii intensive asupra speciilor şi habitatelor naturale din perimetrul ROSPA 0102 Suhaia, 2009.

 16. Crăciun Nicolae – S.E. Aquaterra, 2009, Raport de mediu la „Planul de management al ariei naturale de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia”.

 17. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2010, Subcontract S.C. KVBEconomic, Parc Eolian Socol – Studiu privind impactul potențial asupra faunei.

 18. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2010, Subcontract S.C. KVBEconomic, Monitorizare și elaborare raport de monitorizare pentru aeroportul „Adunații-Copăceni”.

 19. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2010, Subcontract S.C. KVBEconomic, Studiu de fezabilitate cu privire la realizarea parcului eolian din localitățile MândreȘti – Smulți – Crăiești-Orlești.

 20. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2010, Subcontract S.C. KVBEconomic, Raport de monitorizare a biodiversității în zona Medgidia Sud – Peștera în vederea construirii unui parc eolian.

 21. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Studiu de evaluare adecvată pentru lucrarea de investiții ”Pod peste Prut la Ungheni”, studiu ihtiologic 2015

 22. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA,  Studiu de evaluare adecvată si studiu de impact pentru proiectul de investiții: Execuția  organizării de șantier cu amplasarea temporară a stației de betoane și a stației de asfalt  - documentație tehnică pentru organizarea execuției aferente investiției: "Reabilitare  DN 18,  Moisei  -  Iacobeni,  pentru remedierea lucrărilor existente și finalizarea lucrărilor rămase de executat: lot 3 Șesuri – Cârlibaba, Km 180+850 – Km 199+400” 2015 - 2016

 23. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Studiu de evaluare adecvată pentru lucrarea de investiții ”Înfiintare infrastructură de apă și apă uzată, în comuna Verești, judeţul Suceava” 2016

 24. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA în asociere cu S. C. ALMA Group Research S.R.L., Studiu de evaluare adecvată pentru lucrarea de investiții ”Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare în comuna Udeşti, judeţul Suceava” 2017

 25. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru Realizarea planuri de management pentru nouă asociații de pescari sportivi, conform Ord. 60/2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 2017 

 26. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA asociere cu S. C. ALMA Group Research S.R.L., Studiu de evaluare adecvată pentru lucrarea de investiții ”PUZ în scopul scoaterii din circuitul agricol și introducerea în intravilanul orașului Hârșova a suprafeței de 30.591mp în scopul amenajării unei zone turistice de agreement” Mai 2016 – Iulie 2017

 27. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru Realizarea planuri de management pentru 3 asociații de pescari sportivi, conform Ord. 60/2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 2018

 28. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul de investiții: elaborare Studiu de Evaluare Adecvata (EA) vizand activitatile de Exploatare a agregatelor minerale din perimetrul Condrea aval, curs de apa Râu Siret, in vederea decolmatarii albiei Iunie 2018 – Decembrie 2019

 29. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru Memoriul de prezentare pentru proiectul: ”Actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism pentru localităţile comunei Crevedia Mare, judeţul Giurgiu” Septembrie 2018– Februarie 2020

 30. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru Realizarea planuri de management pentru o asociație de pescari sportivi, conform Ord. 60/2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale Decembrie 2018 – Ianuarie 2019

 31. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul: ”Modernizare DJ 175A, km 5+100 - 12+760, Câmpulung Moldovenesc - Rarău, județul Suceava” Decembrie 2018 – Iunie 2019

 32. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru investigații de teren pentru Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul ”Linia de cale ferată București – Giurgiu” Mai – iunie 2019

 33. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru investigații de teren pentru Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul: ”Drum de mare viteză Bacău – Pașcani” Iunie– octombrie 2019

 34. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru investigații de teren pentru ”Studii pentru realizarea unor proiecte de protecție împotriva inundațiilor pe râul Tur și câțiva afluenți, respectiv râurile Mureș  și afluenți” Septembrie – noiembrie 2019

 35. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru proiectul de investiții: elaborare Raport privind impactul asupra mediului (RIM) vizând activitățile de ”Exploatare a agregatelor minerale din perimetrul Condrea aval, curs de apa Râu Siret, in vederea decolmatării albiei” Noiembrie 2019 –  martie 2020

 36. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Contract de prestari servicii profesionale cu S. C. Ionașcu & Ionașcu pentru ”Studiu ihtiologic pești nemigratori” din proiectul “Asistenta tehnica pentru revizuirea si completarea studiului de fezabilitate privind îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun romano-bulgar al Dunării si studii complementare”, coordonat de Halcrow Romania SRL în vederea obținerii avizului de mediu Ianuarie 2020  –  Iulie 2020. Beneficiar S.C.Jacobs și AFDJ Galați filiala Giurgiu

 37. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, 2020 «Asistență tehnică pentru revizuire și completare studiu de fezabilitate privind îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și studii complementare». Beneficiar S.C.Jacobs și AFDJ Galați filiala Giurgiu

 38. Crăciun Nicolai – S.E. AQUATERRA, Raport privind controlul extragerii agregatelor minerale naturale, nisip și pietriș elaborat în cadrul proiectului „Conservarea biodiversității și protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma Cotmeana”, 2021. Titularul proiectului: S.C. ROMDECA S.R.L

bottom of page